เกาะติด Twitter-Facebook ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม.


ชอบหน้านี้ กด >>
<< กดปุ่มนี้เพื่อแชร์เข้า Facebook

เกาะติด Twitter :


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เริ่มใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2552
นายสุหฤท สยามวาลา เริ่มใช้ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2552
พล.ต.อ.พงศพัศ พงศ์เจริญ เริ่มใช้ตั้งแต่ 14 มกราคม 2556
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เริ่มใช้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2555
นายโฆสิต สุวินิจจิต เริ่มใช้ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2555
นายโสภณ พรโชคชัย เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2552
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เริ่มใช้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2553
นายวศิน ภิรมย์ เริ่มใช้ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2555

เกาะติด Facebook


ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ facebook.com/tu.tinglee

นายโสภณ พรโชคชัย


หมายเหตุ : ผู้สมัครท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเนื่องจากไม่ได้ใช้งาน Twitter และ Facebook ได้แก่ นายวิละ อุดม / นายวรัญชัย โชคชนะ / นายสมิตร สมิทธินันท์ / นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล / นางจงจิตร์ หิรัญลาภ / นายประทีป วัชรโชคเกษม / นายจำรัส อินทุมาร / นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ / นายสุขุม วงศ์ประสิทธิ / นายกฤษณ์ สุริยผล / นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ / นายศุภชัย เขษมวงศ์ / นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ / นายวิทยา จังกอบวัฒนา / พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน

ประชันจะจะ!! เทียบฟอร์ม 2 ปราศรัยใหญ่ ปชป. - พท.

ประชาธิปัตย์ : 25 มกราคม 2556 ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. เพื่อไทย : 25 มกราคม 2556 วงเวียนใหญ่

ประชันจะจะ!! เทียบฟอร์ม 2 ปราศรัยใหญ่สุดท้าย ปชป. - พท.

ประชาธิปัตย์ : 1 มีนาคม 2556 อุทยานเบญจสิริ เพื่อไทย : 1 มีนาคม 2556 สวนลุมพินี

5 ห้าม 5 ให้ ในวันเลือกตั้ง

รายนามผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 2556

1 นายวิละ อุดม
2 นายวรัญชัย โชคชนะ
3 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ
4 นายโสภณ พรโชคชัย
5 นายสมิตร สมิทธินันท์
6 นายสัณหพจ สุขศรีเมือง
7 นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์
8 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล
9 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
10 นายโฆสิต สุวินิจจิต
11 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
12 นางจงจิตร์ หิรัญลาภ
13 นายวศิน ภิรมย์
14 นายประทีป วัชรโชคเกษม
15 นายจำรัส อินทุมาร
16 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
17 นายสุหฤท สยามวาลา
18 นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์
19 นายสุขุม วงศ์ประสิทธิ
20 นายกฤษณ์ สุริยผล
21 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์
22 นายศุภชัย เขษมวงศ์
23 นางสาวรวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์
24 นายวิทยา จังกอบวัฒนา
25 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน

MCOT DOT NET on Facebook